Arenaen

Indvigelsen og kampen om Tossal

Skolson og Vicnan er ikke helt overbeviste om, at det er godt at være i “Safehouse”. Efter at Brandenburg har anmodet vagten på gangen om maling (til at male et vægmaleri af et sømonster – det gruppen mødte i øglefolkets vulkan), beder han om en guidet tur og desuden fortæller Vicnan, at han skal på toilettet. Vagten Laust fører Skolson og Vicnan på toilettet. Han fortæller, om hvordan de er en stor koloni, der bor i Safehouse, men at detaljerne er uden for deres clearance rating.

Gruppen bor i rum 278. De fleste døre er nummererede.

Nebrot – Vagten uden for døren. Zook forsøger af flere omgange at forføre ham, da der ikke er damer at se. Desuden er det lang tid siden sidste besøg på Umuts gård.

Efter anmodning om forsyninger og udstyr beder Azaela gruppen om at skrive lister med, hvad de mangler. Hun vil bede Thomas om at hjælpe med det, han kan. Gruppen afleverer sedlerne til vagten Nebrot, eftersom Azaela skal tilbage til Agrathea.

Der går ikke lang tid, før Nebrot kommer ind til gruppen og fortæller, at Thomas har brug for deres hjælp. Gruppen bliver ført af et gangsystem og endelig ind i et rum, hvor de står på et hævet podie. I rummets anden ende, for neden er der en teleporteringscirkel.

Thomas fortæller, at Udforskerne undersøgte de to mænd fra Emperiet på vej mod Tossal. Mændene var nået ind, men de var ikke alene. Byen var under angreb af Emperiet. Thomas beder gruppen om at tage ind og undersøge nærmere, men uden at slå nogen ihjel. Måske er der stadig til nok til, at Udforskerne kan sende mænd ind og jage Emperiet ud af byen. Thomas beder gruppen om at spørge til Aran, da hans team er de første udsendte og Aran er en betroet leder.

Thomas, lederen af Safehouse giver gruppen 2 Bag of Holdings.

Aran – lederen af den første gruppe, som I skal reportere til, fortæller at der ikke er noget i byen. Det er misvisende rygter, og han beder alle om at tage tilbage gennem portalen til Safehouse. Grupperne udfører befalingen en efter en.

Vicnan fortæller Aran at deres gruppe hedder “The Golden Boys”. og at de vil ind til byen og undersøge alligevel. Skolson sender en besked til Umut:

“Hej Umut. Skolson her. Har hørt der er problemer i Tossal. Du kan svare med denne magi.
Aran siger, der ikke er noget at se.”

Umut svarer Skolson, at han har hørt rygter om, at byen er under belejring. Han er ved at lukke Umuts Gård ned.

Gruppen når byen Tossal, selvom Aran og hans mænd er vendt tilbage. Her bliver de mødt af glade byboere, der fortæller at alt er, som det plejer. De virker lidt diffuse og taler om De Lilla Krystallers Festival. Gruppen udspørger en dame, der sælger tøj i en butik. Zook vil have hende med ud bagved, så han kan betale for personlige ydelser, men hun siger, at det er ikke, som det plejer, så det vil hun ikke.

Gruppen besøger smeden. Erik Schon, lærlingen, er syg og sover hos sin mormor. I besøger mormoren, der bor over bagerbutikken. Hun siger Erik Schon er syg, men faktisk har han været død i flere dage, og ligger i sin seng. Zook putter ham i sin Bag of Holding.

Gruppen forfalsker mormor’s skøde til lejligheden i Tossal, så de, når hun dør, kan komme og claime lejligheden.

Efter at have udforsket byen, finder gruppen ud af, at der er noget galt med krystallerne. Skolson sender besked til Thomas: “Folk i byen bliver påvirket af krystaller. I kan ikke stole på Aran.” – Han hører intet igen.

Vicnan beslutter at tage med mormor til festivalen. På festivalspladsen foran templet ser han en kvinde, der med sine to, røglignende, sorte væsner, har gang i et ritual. De løfter en krystal op på templets tag, og den forbinder pludselig til de andre krystaller, hvilket resultere i et kæmpe lysglimt. Det lilla lys spreder sig.

Med Hestis hjælp bliver gruppen kontaktet, og de kommer for at hjælpe Vicnan med at stoppe kvinden og ritualet.

I sidste ende er kvinden, Azura, og hendes to mørke væsner for stærke. Hun overtager deres sind, og før Zook som den sidste falder om, ved siden af en forhekset Brandenburg og Vicnan, og en bevidstløs Skolson, fortæller hun, at hun stadig har brug for dem.

Comments

j_widz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.