Arenaen

Den glemte mine

Kun den som ikke kan ses kan komme ind.

Dur –
Aske -
Tin -

Zook får tre-retters-middag.

Gruppen vil have Zook til at gemme sine skelletter og zombie.

Skolson: Skolson her. Vi har været oppe og slås. Fik tæv. Blev taget til fange men sluppet fri. Ved bjerget ved kæmperne. Pentagram på halsen.

Azaelas svar: Tossal er tabt. Thomas leder efter jer. Safehouse stadig sikkert. Kan I komme tilbage? Pentragram lyder skidt. Fremgang i Agrathea.

Skolson skærer sin hudlap af.

Comments

j_widz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.